Araştırma Tasarlama ve İstatistik Kursu

09.01.2014 14:24

Bütün dersler Doç. Dr. Sibel Aşçıoğlu Hayran tarafından anlatılacaktır

 

Sıra No

Tarih

Konu

 1.  

28 Ocak 2014

 • Klinikte çalışma tasarlama (S. Aşçıoğlu)

Kohort, vaka-kontrol, kesitsel çalışmalar ve randomize klinik denemeler

 • Grup Çalışması:
  • Antibiyotik direnç çalışmaları
  • Antifungal etkinik çalışmaları

Okuma dokümanları:  Klinik çalışmalar

STROBE checklists, Reporting Guidelines, Formüller

Ödev: Walsh, Rubinstein

Soru seti-1

 1.  

29 Ocak 2013

 • Önceki dersdeki soruların tartışılması
  • Bias ve karıştırıcı etken (Confounding) (S. Aşçıoğlu)
  • Klinik araştırmalarda sık yapılan hatalar (S. Aşçıoğlu)

Planlama, uygulama ve analiz sırasında yapılan hatalar

 • Grup Çalışması:
  • İnfeksiyonla ilgili çalışmalarda bias ve confounding

Okuma dokümanları: Antibiyotik direnç vaka-kontrol çalışmaları (D’Agatha)

Ödev: Mardani, Matthiau

Soru seti-2

 1.  

30 Ocak 2014

 • Önceki dersdeki soruların tartışılması (S. Aşçıoğlu)
  • İstatistiksel Çıkarım: neden istatistik yapıyoruz?

Alfa (Tip I hata), Beta (Tip II hata), örneklem büyüklüğü ve güç

P değeri ve güven aralığı

 • Grup Çalışması:
  • P-değeri ve güç

Okuma dokümanı:

Ödev: -

Soru seti-1

 1.  

31 Ocak 2014

 • Önceki dersdeki soruların tartışılması
  • Temel Hipotez Testleri (S. Aşçıoğlu)
   • Sayımla belirtilen değişkenlerin karşılaştırması
   • Ölçümle belirtilen değişkenlerin karşılaştırması
   • Grup Çalışması:

Soru seti: Kendi Kendini Değerlendirme Soruları-TEKRAR